©  Foto:

Vejlerne i Han Herred

Vejlerne er Nordeuropas største fuglereservat og et af de vigtigste områder for ynglende og rastende vandfugle.

Vejlerne – Han Vejlerne i Han Herred et tankested

Når ørnens silhuet viser sig over Bygholmengen, skaber det frygt og panik hos tusinder af vandfugle.
Nogle gange har man indtrykket af, at ørnene flyver en runde blot for at nyde den effekt, de har på de andre fugle, bruset af vinger når de letter...

Vejlerne dækker et 6000 hektar stort område, som oprindeligt lå under havets overflade. Det rummer Danmarks største rørskove og nogle af landets største strandenge. Her findes Danmarks største bestand af ynglende grågæs, samt rørhøg, rørdrum, sortterne, trane, havørn og vandrefalk. Odderen har her et af sine få levesteder i landet.

Det nyligt opførte Vejlernes Naturcenter er beliggende direkte ud til hovedvej nr. 11/29 og består af en hovedbygning med udstilling om Vejlerne og områdets fugleliv og flora. Fra hovedbygningen går en gangbro over kanalen til udsigtshytten, hvor man igennem den store, fastmonterede kikkert kan beskue området på tættere hold. I bygningerne findes også elektroniske informationsskærme til brug ved fugle- og plantebestemmelse.

Centeret er handicaptilgængeligt, og der findes offentlige toiletter i bygningerne.

Del dine oplevelser:

VisitJammerbugten © 2024
Danish