©  Foto:

Skipper Klement Plads - Naturlegeplads

Skipper Klements Plads i Ryaa er en naturlegeplads med åbent fælleshus, toilet, shelter og en masse legeaktiviteter til små og større børn.

Skipperhuset kan bookes til dit arrangement. Det koster 12 kr. pr. person for såvel børn og voksne, som går til drift af pladsen.

Foreningen Skipper Klements Plads arrangerer årlig arrangementer på naturlegepladsen bl.a. Sankt Hans Aften og Julestue.

Hvorfor Skipper Klements Plads?
Trods sin lidenhed har Ryaa fostret en af Danmarks historiens kendteste personligheder - bondeoprørets leder Skipper Klement. Skipper Klements fødegård i Ryaa, Vedstedgård, eksisterer stadig den dag i dag, og historien om denne mand, der rejste en bondehær under Grevens Fejde (1534-36) og kæmpede Christian 2´s sag mod Johan Rantzau, har haft stor betydning for områdets kulturidentitet, som et af de første eksempler på den ”lille” mands og folkets oprør mod adelen og magthaverne.

Så hvad var mere naturligt at opkalde naturlegepladsen efter ham.

Del dine oplevelser:

VisitJammerbugten © 2024
Danish