©  Foto:

Oxholm Mølle

Et smukt mindesmærke over en mølle der var engang ... 

Oxholm Mølle er en hollandsk vejrmølle eller "bakkehollænder", opført i 1857. Møllen var efter datidens forhold teknisk veludstyret, og havde i alt 3 kværne på henholdsvis 54, 34 og 29 cm. Vingefanget var ca. 17,5 m.

Møllehatten kunne drejes - krøjes - efter vindretningen, så driften kunne holdes i gang, og kun i vindstille eller ved optræk til storm, måtte arbejdet indstilles. Værst var det op til højtider, hvor husmødrene skulle bage meget.

I begyndelsen af 1900-tallet blev der opført mange små, private møller hvilket medførte at driften af Oxholm Mølle ophørte i 1914. Frem til 1984 er møllen løbende blevet restaureret.

Den 11. oktober 2004 indtraf en stor katastrofe, da møllen på ganske få minutter nedbrændte totalt. Intet af det originale interiør stod til at redde. Midt i denne sorg, var det dog en stor glæde, at den daværende Brovst Kommune, som ejede bygningen, besluttede at genopføre møllen.

Genindvielsen fandt sted d. 17. maj 2008 ved en stor folkefest. 

Efter aftale med Jammerbugt Kommune driver Lokalhistorisk Sognegruppe Øland Oxholm Mølle og holder åbent i sommertiden.

Resten af året kan møllen kun besigtiges udefra, men kan efter aftale åbnes for grupper og andre interesserede. Kontakt venligst Bente Kristensen tlf. 98236123.

Historie

Når kornet skulle males til mel, måtte Ølands bønder tage enten til vandmøllen ved Tranum Å eller over fjorden til Nibe. Det var besværligt, og i 1662 opførte herregården Oxholm derfor en stubmølle og senere en hollandsk mølle. Da disse møller var nedslidte, ansøgte godsejer C.J. Sønnichsen i 1854 Øland Sogneforstanderskab om tilladelse til at opføre en ny hollandsk mølle på Urbakken.

Møllen blev opført i 1857 og fungerede også som sømærke for fjordens skibe. Selvom den havde langt større kapacitet end de to gamle møller, kunne der alligevel opstå lang ventetid for Ølands bønder, da Oxholms eget korn altid kom i første række. I begyndelsen af 1900-tallet fik de fleste gårde egen mølle på taget, så de selv kunne male kornet. Det gjorde mølleriet så urentabelt, at Oxholm Mølle blev sat ud af drift i 1914.

Trods løbende istandsættelser forfaldt møllen med årene, og i 1978 blev den overdraget til Øland Beboerlaug. På initiativ fra øboerne gennemgik møllen en omfattende restaurering i årene 1982-86, og i 1984 blev der indført en fredning af den. En oktoberdag i 2004 nedbrændte møllen, der nu var ejet af Brovst Kommune. Heldigvis var møllen forsikret så godt, at en værdig genopførelse var mulig. Møllen blev genindviet ved en folkefest i maj 2008.

Del dine oplevelser:

VisitJammerbugten © 2024
Danish