©  Foto:

Blokhus Sømærke

Blokhus Sømærke eller Blokhus Båken

Sømærket i Blokhus ligger på en position 57 grader 215'. Blokhus Sømærke er 15 m højt. 

 

Fra "Autentisk kulturhistorie i Blokhus"

Et sømærke havde til formål at forebygge strandinger og dermed øge sikkerheden til søs.

Oprindeligt var Hune Kirke, der i gamle dage lå helt frit og med udsyn til havet, fordi der ikke fandtes høje klitter som i dag, Blokhus første sømærke. Kirken kunne imidlertid ikke fortælle de søfarende, hvor de befandt sig. Så da man i 1880’erne valgte, at bygge 23 sømærker langs den jyske vestkyst, havde hvert sømærke sin egen facon, som også var indtegnet på søkortet og fortalte skibets position. Samtidig kunne en erfaren sømand regne afstanden ud til den forræderiske kystlinie. 

Blokhus Sømærke blev bygget i 1882 og ombygget i 1898, med ben af jern, da de oprindelige træben, som var af lærkestammer fik sømærket til at svaje i hårdt vejr. I 1944 sprængte tyskerne sømærket, og da man efter krigen genopbyggede Blokhus, tænkte man ikke på at genopføre sømærket, idet dets funktion ikke længere, i forhold til den nye navigationsteknik havde betydning.

I 2006 blev Blokhus Sømærke genopført, dette på baggrund af et forslag fra Blokhus og omegns grundejerforening. Sømærket er opført efter de originale tegninger, dog med den ændring, at jernbenene nu er af limtræ, der kan holde til enhver storm.

Placeringen er dog ændret, idet den oprindelige placering i mellemtiden er blevet bebygget med sommerhuse.

Del dine oplevelser:

VisitJammerbugten © 2024
Danish