Blokhus Strand - Livreddertårn

Turismekonference

Foto: VisitNordvestkysten

Torsdag den 28. november kl. 14.00 – 17.00 inviterer Jammerbugt Kommune og VisitJammerbugten til den årlige turismekonference.

Blokhus Strand Badehuse
Dreng Blokhus strand
Foto:VisitNordvestkysten&VisitJammerbugten

Mødet er for turistvirksomheder- og aktører i Jammerbugten og på mødet vil Borgmester Mogens Gade orientere om det nye destinationsarbejde, som Jammerbugt Kommune indgår i, i samarbejde med Hjørring, Thy, Lemvig og Holstebro.

Jammerbugt vil fremover, som følge af den nye turismereform, etablere en samlet destination sammen med de 4 øvrige kommuner under navnet: ”Destination NordVestkysten”.

Turismereformen betyder at antallet af turistdestinationer i Danmark skal reduceres fra ca. 80 destinationer til ca. 15-20 destinationer. Arbejdet er påbegyndt over hele landet og skal være fuldt implementeret ved udgangen af 2020.

Destination NordVestkysten vil indgå og være en del af Vestkystpartnerskabet, som er et samarbejde imellem 10 danske vestkystkommuner. De danske vestkystkommuner er gået sammen om en samlet udviklingsplan for Vestkysten med en række indsatsområder, der skal fremme turismen og skabe vækst frem til 2025.

”Det er vigtigt at vi som kommune indgår og spiller os ind i vestkystplanen, og det bliver i endnu højere grad muligt at realisere planerne, når vi står sammen på vestkysten. Med den nye destination bliver vi med en overnatningskapacitet på 5.5 mio. overnatninger årligt en af de større spillere i Danmark.

Det går godt for turismen i Jammerbugt Kommune. Ikke mindst på grund af, at vi kan stå sammen og har et dygtigt turisterhverv. Det samarbejde skal gerne videreføres og udvikles yderligere i det nye destinationsarbejde”, opfordrer borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Gade.

På konferencen vil der også blive givet en status på markedsføringsaktiviteterne for 2019, og hvordan virksomhederne kan få værdi og blive en del af markedsføringsprogrammet for 2020.

”Vi har et markedsføringssamarbejde i VisitJammerbugten, hvor alle virksomheder kan tegne samarbejdsaftaler alt efter egen størrelse og formåen. Her bliver de en del af relevante temafortællinger, som bringes ud i Danmark og på vores udenlandske nærmarkeder, og virksomhederne kan på grund af det offentlige/private samarbejde, hvor vi puljer pengene opnå stor rækkevidde ”, fortæller marketingkonsulent i VisitJammerbugten Anne Nøhr Ringgren.

”Gæsterne vil gerne høre om unikke og små, lokalt gemte skatte i form af spændende oplevelser, der skaber meningsfyldte minder. Og det er her, vi kan bringe vores særkender, lokale virksomheder og deres produkter i spil igennem spændende fortællinger overfor relevante målgrupper. Fortællinger vækker følelser og skaber relationer. Relationer skaber kunder og flere kunder giver vækst til glæde og gavn for alle”, siger Anne Nøhr Ringgren fra VisitJammerbugten.

 

Thorupstrand Parferie
Svinkløv Badehotel
Foto:VisitNordvestkysten&VisitNordvestkysten

På dagen vil der også blive indlæg fra turistaktører, der har formået at skabe produktudvikling, som kan være kilde til inspiration for andre.

Vi skal blandt andet høre Jon Lindbergs historie om udviklingen og etableringen af Vildmarkscenteret, og Per Kalstrup vil komme og fortælle om deres forretningseventyr omkring Kalstrup Livsstilshus i Blokhus.

Desuden vil der blive givet status på gæstetilfredshedsundersøgelse foretaget i området. 

Mødet er gratis og afholdes i Brovst Hallen.

Program

Kl. 14.00   

Velkomst  

Kl. 14.05  

Information om Destination NordVestkysten – Jammerbugt – Hjørring – Thy – Lemvig og Holstebro

Herunder også om snitflader og samarbejder med Vestkystpartnerskabet og Dansk Kyst & Natur mm.   

v/Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune, Formand for BRN og med i bestyrelsen i VisitNordjylland og  Vestkystpartnerskabet 

Kl. 14.30  

Spørgsmål til det nye destinationssamarbejde
 

Kl. 14.40  

Status på markedsføringssamarbejdet for VisitJammerbugten 2019 og introduktion til 2020 

- Præsentation af det nye Vestkystbrand – Life out west             

v/Anne Nøhr Ringgren, Marketingkonsulent, VisitJammerbugten

Kl. 15.10   

Pause - Kaffe og kage - netværk

Kl. 15.40   

Gæstetilfredshedsundersøgelse v/ Martin Storgård, udviklingskonsulent, Jammerbugt kommune


Kl. 15.50  

Hvordan skaber vi yderligere produktudvikling, innovation, omsætning og motiverer til samarbejde imellem  turistaktører i  Jammerbugtens turismeprodukt. Produktudvikling, som kan generere overnatning og stigende omsætning - også i skuldersæson.     
 

Kort præsentation af 2 inspirerende forretningscases indenfor temaerne:

        Natur/Outdoor
         Præsentation af Vildmarkscenteret/v Jon Lindberg

       Shopping/oplevelser
        
Præsentation af Kalstrup v/Per Kalstrup 


Kl. 16.40   

Spørgetid til oplægsholdere.

Kl. 16.55    

Afslutning og tak for idag

Programmet er ca. tider og der tages forbehold for ændringer!

 

Tilmelding

Der kan tilmeldes konference via linket:

raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/58/

Del dine oplevelser:

VisitJammerbugten © 2024
Danish