Valbjerg Sande V Thorup Klitplantage Tankested

Tankested - Valbjerg Sande

Foto: VisitJammerbugten

Fra Valbjerg Sande har du en smuk udsigt til Bulbjerg mod vest og fiskerlejet Thorupstrand mod øst.

Fra Valbjerg Sande i V. Thorup Klitplantage kan du opleve en smuk udsigt til Bulbjerg mod vest og det lille fiskerleje Thorupstrand mod øst.

Valbjerg Sande er et højdedrag, og du finder det via Bulbjergvej, der leder gennem V. Thorup Klitplantage fra Thorupstrand. Valbjergvej er en sidevej til Bulbjergvej og du kan gå det sidste stykke ad Valbjergvej ud til stranden. En gåtur på ca. 20 minutter. 

Vester Thorup Klitplantage ligger ud til den nordvendte Jammerbugt kyst. Mod vest ligger Bulbjerg, mod øst fiskerlejet Thorupstrand, og mod syd grænser plantagen op til naturarealer og ekstensive landbrugsarealer. Plantagen har en udstrækning i øst-vestlig retning på ca 7 km. Vester Thorup klitplantage er grundlagt i 1890 for at dæmpe sandflugten. 

Omkring halvdelen af plantagen ligger på kalkstensklippe( bryozokalk), som er dækket af moræneaflejringer fra Istiden og senere flyvesand fra sandflugten. Det gælder først og fremmest Bulbjerg-øen med højdedragene Bulbjerg, Valbjerg og Stenbjerg, samt en mindre ø ved Torup Stenbjerg i den østlige ende af plantagen. De stejle kystskrænter fra stenalderhavet ses tydeligt i plantagens nord-, vest- og østende. Det gælder ikke mindst ved Bulbjerg og Troldsting samt Valbjerg. Der er meget store interesser i en åbning og etablering af pleje i området omkring Valbjerg, der er en af distriktets vigtigste, botaniske lokaliteter.

 

Del dine oplevelser:

VisitJammerbugten © 2024
Danish