Rødhus Tankested

Tankested - Rødhus

Foto: VisitJammerbugten

Fra toppen af Udsigtshøjen i Tranum Klitplantage ved Rødhus er der dejlig udsigt over Rødhus og mod Vesterhavet

Tankestedet ved Rødhus Klit er beliggende ca. 7 km. sydvest for Blokhus, ved Tranum Klitplantage.

På toppen af udsigtshøjen er der en fremragende udsigt ud over hele området, og i horisonten kan Vesterhavet tydelig ses.

Et sted på sletten, hvor Rødhus Klit Camping nu ligger, lå formentlig den gamle Rødhus Kirke.

Kun sagnet er tilbage. Faktisk er det lidt usikkert, om den har eksisteret. Indtil o. år 1500, hvor sandflugten for alvor satte ind, var Rødhus en velhavende landsby. Både kirke og de fleste gårde blev lagt øde, og der findes intet spor af dem.

Sandflugten blev stoppet sidst i 1800-tallet, og der var stadig en del beboere i området. I 1950 var der ca. 30 gårde og husmandssteder i Rødhus.
Trods sandflugt og nedlagte gårde træffer du stadig dyrkede marker syd for campingpladsen. De er rester af det tidligere jordbrug i området. Markerne er statsejede, men lejes ud og drives med korn.

Området ved Rødhus var havbund i stenalderen for o. 7000 år siden. Siden har landet hævet sig og trængt vandet tilbage.

Hvis du finder muslingeskaller og rav på marker og i plantager,  kan det være rester fra stenalderhavet.

Del dine oplevelser:

VisitJammerbugten © 2024
Danish