Nørre Sø Blokhus Klitplantage

Tankested - Nørre Sø i Blokhus Klitplantage

Foto: VisitJammerbugten

Via Brændevejsstien i Blokhus Klitplantage - Gateway Blokhus - finder du Nørre Sø.

De to skovsøer, Nørre Sø og Søndre Sø, er ved udnyttelse af terrænets muligheder skabt ved skovdistriktets medvirken. Ved Nørresø er der et udsigtstårn (Tankestedet), hvorfra man kan overskue søområdet, de bjergfyrklædte klitter i vest og et lille kig til havet.

Stedet ligger på ”Brædevinsstien”, der snor sig i det ret flade landskab bag klitterne. Bevoksningen er mest granskov i forskellige aldre.

Hele Blokhus klitplantage er 642 ha stor. Størstedelen er skovbevokset. Med sin beliggenhed i et udpræget udflugts- og turistområde er plantagen besøgt året rundt af landsdelens beboere og dens mange gæster.

Landskabet som isen efterlod sig ved slutningen af sidste istid for ca. 12.000 år siden har i det sydvestlige Vendsyssel et roligt præg med store fladkuplede bakker dannet af et fremadskridende isdække.

Blokhus Klitplantage ligger på en moræneø, dvs. at landskabet er lavet af isen og at området har været en del af en ø såvel i lshavet som i Stenalderhavet. Morænelandets ler og bakkesand er senere blevet dækket af et lag flyvesand af varierende tykkelse.

Del dine oplevelser:

VisitJammerbugten © 2024
Danish