Vejlerne

Vejlerne

Foto: VisitJammerbugten

Vejlerne er et unikt og varieret naturområde på ca. 6000 hektar. Området rummer Danmarks største bestand af ynglende fugle.

Vejlerne er et unikt naturområde med spor fra mennesket  

Tidligere var Vejlerne lavvandede dele af Limfjorden, som adskilte lokalsamfundene.

De første planer om afvanding af Bygholm Vejlerne kan dateres tilbage til 1720’erne. Projektet blev imidlertid bortkastet, men anses som grobund for de fremtidige tanker om udtørring af Vejlerne.

Det var først efter krigen i 1864, at der blev startet talrige landvindingsprojekter landet over for at skaffe nye landbrugsjorder efter tabet af Sønderjylland. I Vejlerne var det ved hjælp af engelsk kapital, at et afvandingsprojekt kunne påbegyndes.

I 1870’erne inddæmmedes Vejlerne, men efter næsten 40 års kamp imod naturens kræfter måtte man delvist opgive projektet.

I 1916 indstilledes udpumpning af vandet, og siden har Vejlerne udviklet sig til et unikt og varieret naturområde på ca. 6000 hektar.

Området rummer Danmarks største bestand af ynglende fugle som bl.a. grågæs og rørdrum. Vejlerne er derfor beskyttet af Ramsar-konventionen og af fugle- og habitatområder i EU (Natura 2000).

Vejlerne er Nordeuropas største fuglereservat og et meget vigtigt område for ynglende fugle.

Her finder du Skandinaviens største sammenhængende rørskove, og de udstrakte enge og søer sikrer levesteder for store bestande af vandfugle.

På Vejlerne er flere end 300 fuglearter registreret, heraf 130 ynglende. Mindst 10 fuglearter har deres vigtigste, danske levested her.

Fugletårne, fugleskjul og publikumscenter giver let adgang til spændende naturoplevelser for alle.

Beliggenhed

Vejlernes Naturcenter ligger på Bygholm-dæmningen, Bygholmvej ved hovedvej A 11, 7742 Vesløs

Del dine oplevelser:

VisitJammerbugten © 2024
Danish