Fiskerne på Gjøl

Foto: VisitJammerbugten

Besøg Gjøl Havn og se, hvor Hans Kirk fandt inspirationen til at skrive sin roman "Fiskerne".

Fiskerne på Gjøl

-  Fra virkelighed til roman

De fleste forbinder nok Gjøl med romanen ”Fiskerne”, skrevet af den danske forfatter Hans Kirk. 

Faderen var af en fattig, indremissionsk fiskerfamilie ved Harboøre, mens moderen var grundtvigiansk. Igennem opvæksten fik Kirk derfor et indgående kendskab til den indremissionske tro, som han skildrer i ”Fiskerne”. Han fik inspiration til personerne i romanen under sit ophold på Gjøl i sommeren 1925.
Han var indlogeret på Gjøl Kro, hjalp sin farbroder med fiskeriet, og fulgtes med de indremissionske fiskere til møder i missionshuset.

Det kom derfor som et chok og vakte harme, da Kirk udgav ”Fiskerne” i 1928. Til dels kunne de indremissionske familier, der var blevet beskrevet i romanen, identificeres. Men romanen var også på nogle punkter afvigende fra virkeligheden, idet fiskerne kom fra Harboøre.

Inden de slog sig ned på Gjøl, kom de om foråret for at fiske sild, og de tog hjem igen om efteråret, når åleruserne var taget ind. I starten af 1900-tallet bosatte de første fiskere sig med deres familier på Gjøl, og flere fulgte efter over de næste ca. 10 år. De havde købt gammel herregårdsret til ålestader og bundgarn.

Før fiskesæsonen måtte ruser og garn, som var lavet af bomuld, tjæres i Tjæregraven for ikke at rådne. De fleste af Harboøre-fiskerne faldt aldrig helt til i det mindre missionske samfund på Gjøl.

Bemærk:

Tjæregraven kan beses i den vestlige ende af Gjøl. Beliggende ved vejen.  

Beliggenhed: 

Gjøl Havn - 9440 Aabybro

Del dine oplevelser:

VisitJammerbugten © 2024
Danish