Redningsstation Blokhus

Blokhus Redningsstation

Foto: VisitJammerbugten

Redningsstationen blev opført i 1852. Det var et ærefuldt erhverv at være ansat her, og i alt 12 bådsmænd og 4 reserver reddede 118 skibbrudne ved Blokhus.

Blokhus Redningsstation

- et kulturmiljø

Blandt søfarende har Jammerbugten altid været berygtet som et farefuldt farvand.

Der kunne nemlig opstå voldsomme bølger, når vinden var i en bestemt retning, og med bugtens ringe havdybde og sandrevlerne langs stranden blev der skabt en strøm, som førte til mange strandinger.

Den første officielle statistik for strandinger langs den jyske vestkyst viser, at der over en årrække i midten af 1800-tallet blev registreret 4.166 strandinger. Derfor bevilgede kongen i 1847 5.000 rigsdaler til etablering af Det Nørrejyske Redningsvæsen, hvor der langs den jyske vestkyst blev opført otte redningsstationer, heriblandt en i Blokhus i 1852.

Det var et ærefuldt erhverv at arbejde ved redningsstationen, hvor 12 bådsmænd og 4 mand i reserve var ansat.

I alt er 118 skibbrudne blevet reddet af redningsmændene fra Blokhus. Redningsstationen blev fjernet af den tyske besættelsesmagt i 1944, da den lå i skudlinjen for en af deres kanoner. Det vakte dengang harme hos lokalbefolkningen.

Men nu, ca. et halvt århundrede efter, har Blokhus fået sin stolthed tilbage i form af en autentisk rekonstruktion af den gamle redningsstation med placering ved vejen ned til havet.

Besøgende vil således kunne danne sig et indtryk af en skæbnesvanger tid i Blokhus´ historie.   

Beliggenhed:

Blokhus Redningsstation ligger på hjørnet af Strandvejen 5B og Høkervej, 9492 Blokhus

Del dine oplevelser:

VisitJammerbugten © 2024
Danish