Udsigt over Ulvedybet og dæmningen fra Gjøl Bjerg

Gjøl Bjerg v/Limfjorden

På Gjøl Bjerg står du med en flot udsigt over Limfjorden, dæmningen og fuglereservatet Ulvedybet

Gjøl Bjerg - et Tankested

Gjøl Bjerg er en moræneaflejring bestående af sand, grus og sten.
Under Bjerget ligger skrivekridtet så højt, at man kan se det, de steder, hvor Bjerget er fjernet, idet en stor del af bjerget er bortgravet og benyttet til dæmingen mellem Gjøl og den anden morænebakke, Øland, vest for Gjøl.

Plantevæksten er præget af, at planterne skal kunne leve under næringsfattige og tørre forhold. Af planter kan nævnes: Liden klokke (blåklokke), bakkenellike, håret høgeurt,bakketimian, vild gulerod, engelsk græs, harekløver, knopurt, havtorn, brombær,gyvel, hunderose og røllike.

Gjøl Berg ligger 17 meter over havets overflade og giver derfor en fantastisk udsigt over Ulvedybet og Nibe bredding.

Dæmningen adskiller de lavtliggende områder omkring vejlen, Ulvedybet, fra Gjøl Bredning i Limfjorden.
Både Ulvedybet og Gjøl Bredning er vigtige fuglebeskyttelsesområder for vandfugle.

Del denne side

Beliggenhed

Gjøl Bjerg ligger ved Ulvedybet lige i udkanten af landsbyen Gjøl ved Limfjorden og ca. 7 km vest for Aabybro

Video med de 18 Tankesteder