Tankestedet ved Den Grønne Vej i Rødhus Klitplantage

Rødhus v/ Tranum Klitplantage

 Rødhus v/ Tranum Klitplantage

-       med historiske spor af fortiden

Tankestedet ved Rødhus Klit ligger ca. 7 km. sydvest for Blokhus, ved Tranum Klitplantage, og selve stedet er udsigtshøjen i området. Herfra er der en fremragende udsigt ud over hele området, og i horisonten kan Vesterhavet tydelig ses.

Et sted på sletten, hvor Rødhus Klit Camping nu ligger, lå formentlig den gamle Rødhus Kirke. Kun sagnet er tilbage, faktisk er det lidt usikkert, om den har eksisteret. Indtil o. år 1500, hvor sandflugten for alvor satte ind, var Rødhus en velhavende landsby. Både kirke og de fleste gårde blev lagt øde, og der findes intet spor af dem.
Sandflugten blev stoppet sidst i 1800-tallet, og der var stadig en del beboere i området. I 1950 var der ca. 30 gårde og husmandssteder i Rødhus.
Trods sandflugt og nedlagte gårde træffer man stadig dyrkede marker syd for campingpladsen. De er rester af det tidligere jordbrug i området. Markerne er statsejede, men lejes ud og drives med korn.
Området ved Rødhus var havbund i stenalderen for o. 7000 år siden. Siden har landet hævet sig og trængt vandet tilbage. Hvis man på marker og i plantager finder muslingeskaller og rav, kan det være rester fra stenalderhavet

Del denne side

Beliggenhed

Udsigtshøjen ved Tranum Klitplantage ca. 7 km syd for Blokhus

Video med de 18 Tankesteder