Oxholm Mølle

Oxholm Mølle

Ølands stolte vartegn, som blev opført i 1857 og også fungerede som sømærke for fjordens skibe.

- Ølands stolte vartegn

Når kornet skulle males til mel, måtte Ølands bønder tage enten til vandmøllen ved Tranum Å eller over fjorden til Nibe. Det var besværligt, og i 1662 opførte herregården Oxholm derfor en stubmølle og senere en hollandsk mølle. Da disse møller var nedslidte, ansøgte godsejer C.J. Sønnichsen i 1854 Øland Sogneforstanderskab om tilladelse til at opføre en ny hollandsk mølle på Urbakken. Møllen blev opført i 1857 og fungerede også som sømærke for fjordens skibe. Selvom den havde langt større kapacitet end de to gamle møller, kunne der alligevel opstå lang ventetid for Ølands bønder, da Oxholms eget korn altid kom i første række. I begyndelsen af 1900-tallet fik de fleste gårde egen mølle på taget, så de selv kunne male kornet. Det gjorde mølleriet så urentabelt, at Oxholm Mølle blev sat ud af drift i 1914.

Trods løbende istandsættelser forfaldt møllen med årene, og i 1978 blev den overdraget til Øland Beboerlaug. På initiativ fra øboerne gennemgik møllen en omfattende restaurering i årene 1982-86, og i 1984 blev der indført en fredning af den.  En oktoberdag i 2004 nedbrændte møllen, der nu var ejet af Brovst Kommune. Heldigvis var møllen forsikret så godt, at en værdig genopførelse var mulig. Møllen blev genindviet ved en folkefest i maj 2008.

 

 

Del denne side

Beliggenhed

Oxholm Mølle

Urbakken 23, Øland

9460 Brovst

Yderligere information

VisitJammerbugten, Strandvejen 5B, 9492 Blokhus