Gjøl Bjerg

Gjøl Bjerg er en moræneaflejring bestående af sand, grus og sten.

Under Bjerget ligger skrivekridtet så højt, at man kan se det, de steder, hvor Bjerget er fjernet, idet en stor del af bjerget er bortgravet og benyttet til dæmingen mellem Gjøl og den anden morænebakke, Øland, vest for Gjøl.

Plantevæksten er præget af, at planterne skal kunne leve under næringsfattige og tørre forhold. Af planter kan nævnes: Liden klokke (blåklokke), bakkenellike, håret høgeurt,bakketimian, vild gulerod, engelsk græs, harekløver, knopurt, havtorn, brombær,gyvel, hunderose og røllike.

Gjøl Berg ligger 17 meter over havets overflade og giver derfor en fantastisk udsigt over Ulvedybet og Nibe bredding. 

Dæmningen adskiller de lavtliggende områder omkring vejlen, Ulvedybet, fra Gjøl Bredning i Limfjorden. Både Ulvedybet og Gjøl Bredning er vigtige fuglebeskyttelsesområder for vandfugle.

Åbningstider / Tidspunkter

01/01/2019 - 31/12/2019 Mandag - Søndag

Del denne side

Opdateret af:

VisitJammerbugten guidedk@jammerbugt.dk
 

Kontakt

Adresse

Bjergets Vej
9440 Aabybro

Telefon

+45 72578970

Fakta

  • Faciliteter

    • Parkeringsplads for busser
    • Shelter
    • Borde og bænke
  • Type

    • Bakker

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 9.6559072469972
Latitude : 57.073903779439